Договор за почистване на етажна собственост

Чист Вход предлага на всеки нов клиент подписване на договор за почистване на етажната собственост. Той е стандартен, в него са записани данните на фирмата и се изисква от домоуправител, касиер или собственик да впише своите. Той може да се прекрати двустранно с едномесечно писмено предизвестие или в случай, че клиентът не заплати месечната си такса до 10-то число на следходния месец. Дават се 10 дни толеранс, след което почистването се преустановява. Заплащането може да се извърши в брой срещу издаване на квитанция и касова бележка или по банков път срещу издаване на фактура. В договора са описани всички услуги, които са изложени и на сайта. Също така в новите договори е включена клауза, според която не се почиства под лични вещи, включително обувки, дивани и други мебели. Сключването му е желателно, но не е задължително. То осигурява реципрочна коректност във взаимоотношенията между страните.