График за почистване

Всяко посещение се отбелязва в специален график за почистване. Ако има определен модел на график, се изготвя същия и всяко почистване се записва в него. В зависимост от изискванията на клиента, той може да съдържа дата, ден от седмицата, час, име на изпълнителя, подпис, вид услуга. Като правило посещението се извършва в определен ден от седмицата и ако по някаква причина има закъснение, се обаждаме на домоуправителя, за да го предупредим. Опитваме се максимално да улесним клиентите като ние предоставяме графика и го закрепваме/залепяме на определено място, най-често до входната врата. При нас графикът е разделен на месеци и при всяко посещение се удря печат и се поставя дата и час, така че да не може да бъде фалшифициран, да няма измами и двете страни да са спокойни. Близостта до входната врата напомня на живущите, че е необходимо да заплатят месечните си такси за вход и по този начин се улеснява домоуправителя. След изтичането на определените в графика месеци се слага нова страница върху старата и по този начин остава документация, която доказва извършването на почистванията. Домоуправителите на някои входове не желаят да се поставя график и ние се съобразяваме с тях. Най-често това се случва в малки кооперации или когато собствениците редовно заплащат месечните си такси. Некоректни практики, а именно прикриване на броя на почистванията също се осъществяват, ако чистачката е в близки отношения с ръководството на входа, но като общо правило това не важи за фирмите за почистване.